Tudástranszfer fórum

image

Beszámoló a Fórumról

 

HBM


 

Intézményünk 2014. március 11.-én házigazdája volt a Tehetséghidak Program támogatásával szervezett Tudástranszfer Fórumnak, melynek témája a kollégiumok tehetséggondozó tevékenysége volt.

A rendezvény háziasszonya Kozmérné Hattinger Katalin a Kollégiumi Szövetség Csongrád megyei szervezetének elnöke köszöntője után a programnak megfelelően érdekes előadásokat hallottunk a Tudástranszfer Fórum facilitátorától, Tóth Tamástól a Magyar Tehetséggondozó Társaság Felügyelő Bizottságának elnökétől, Gajda Attilától, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Köznevelési Munkabizottságának tagjától.

Tehetségmodell a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégiumban – út a szakkollégium felé címmel tartott ismertetőt Ringhofer Ervin, Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium, általános intézményvezető-helyettese.

„Jó gyakorlat” - a Szegedi Városi Kollégium tehetséggondozó programja bemutatása során meghallgattuk Varró Adrienn tanárnő, Fábián Gyula tanár úr és Árpádfalvi Edina tanárnő beszámolóit a megvalósított és a folyamatban lévő programokról.

Kollégiumunkat, az Ortutay Gyula Székhelyintézményt ötfős csoport képviselte és érdeklődéssel hallgatta az előadókat, majd tevékenyen részt vett az előadásokat követő beszélgetésben.

Az Ortutay Gyula Székhelyintézmény tanára Fábián Gyula bemutatta a  NTP-TSZT-MPA-12 nyertes pályázatot, „Trianon dédunokái Délvidéken” címmel.

A pályázatírás nehézségeit érintőlegesen említve, a tanulók és a programban részt vevő tantestület lelkes munkáját, együttműködését emelte ki.

A nyertes pályázat lehetővé tette kollégistáink számára, hogy megismerjék kortársaik életét Szabadkán és Zentán, meglátogassák iskolájukat, hallottak a helyi tehetség programokról, megtekintették Szabadka építészetét a XIX. század végén, de a városnézés során, Szegeden és Zentán is találkozhattak a korabeli épületeket és más alkotásokat. Lazító programként egy kiváló művészeti csoport a kARC bemutatóját nézték meg Szabadkán, vetélkedtek tanulók egymás ismeretéből (két nap után) Szegeden és mindannyian részt vettek a sportos lazító programban.

A felkészülés során, a városnézés vezetésére, a kiselőadásokra a tanulók rengeteg ötlettel és kérdéssel bombázták az őket felkészítő pedagógusokat, de az eredményre, a sikeres bemutatókra nem sajnálta senki sem az időt sem a fáradságot.

A program zárásaként tartott megbeszélésen minden résztvevő sajnálatát fejezte ki a „csak” három napos barátkozás rövidsége miatt, arra bíztatták a pályázatot író kollégákat, hogy a jövőben minden hasonló pályázatra jelentkezzenek, hogy folytatni tudják a megkezdett ismerkedést, barátkozást, a hidak építését a határ két oldalán.

Fábián Gyula tanár úr a bemutató végén kérte, hogy ne csak az iskolák számára írjanak ki pályázatot a jövőben, hanem csak egy sorral bővítsék a pályázók körét, a kollégiummal.

 

 

A Tudástranszfer Fórum jó hangulatban, optimista kicsengéssel ért véget, reméljük, hogy a kollégákkal a jövőben más programok során is találkozunk és sikeresen folytatjuk a megkezdett munkát a Nemzeti Tehetség Program keretei között, a Tehetségpontok fejlesztésével, új Tehetséghidak kialakításával.