Intézményvezetői pályázatok véleményezése, szavazások eredményei

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

 


Szegedi Városi Kollégium          véleményezés, szavazati eredmények