Tagintézmény-vezetői pályázatok véleményezése, szavazások eredményei

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 

67. § (8) Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

 


Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézménye          véleményezés, szavazati eredmények

Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézménye                véleményezés, szavazati eredmények

Szegedi Városi Kollégium Ady Endre Tagintézménye                     véleményezés, szavazati eredmények

Szegedi Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézménye               véleményezés, szavazati eredmények