Játszd a győztes-győztes játszmát!

image

A Janikovszky Éva Tagintézményben 2018. október elején minimum 60 órás tehetséggondozó műhelyfoglalkozás indul!


A műhelymunka során a cél a kommunikációs képességek fejlesztése, önismereti, konfliktuskezelési, életvezetési technikák elsajátítása,egy komplex 72 órára tervezett tehetséggondozó program keretén belül. Résztvevő kollégista diákok számát 14 főre tervezzük, a 14-20 éves
korosztályból. Célcsoportunk jó kommunikációs képességgel rendelkezik, -tanulmányi átlag 4,4 feletti-, mely képességet szeretnénk tovább erősíteni. Emellett fontos számunkra a komplex fejlesztés. Olyan szaktárgyban tehetséges diákok erős és gyenge oldalának fejlesztését szeretnénk segíteni, akiknek a karrierépítésben elengedhetetlen a pozitív személyiségfejlesztés.Az élmény- és alkotásközpontúság egyik módszerének a festést, a kézműveskedést választottuk, amely tevékenység során a diákoknak
lehetősége nyílik arra, hogy a foglalkozás során kialakult érzéseit, gondolatait „művészi” módszerekkel megjelenítse. Célunk az alkotás vágyának felkeltése, különböző képzőművészeti technikák elsajátításával, relaxációs gyakorlatokat, zenét, táncot mint, relaxációs módszert alkalmazni a foglalkozás során. A mandalafestés és az akvarell képek készítése emellett az önkifejezés megélésének lehetőségéhez segíti hozzá a diákot, az egyéniség megjelenésének művészi szintű ábrázolása által. Ezen túl a foglalkozások témakörei kapcsán a személyt bevonó játékos feladatok szintén élményhez és alkotási lehetőséghez juttatja a diákokat.

 

Programunkra bárki jelentkezhet, nagy merítésből szeretnénk kiszűrni a tehetségígéreteket. A diákokat olyan azonnal használható ismereteket, módszerek birtokába akarjuk juttatni, melyek felkészültté teszik arra, hogy gondjaikat könnyebben megoldják, konfliktusaikat hatékonyabban kezelhessék. A tanultak mélyítését 3 napos tréninggel segítjük elő.

 

 

Csicsely Ildikó projektvezető