Kameraüzemeltetés adatkezelési szabályzat

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

 

A Szegedi Városi Kollégium Székhely és Tagintézményeiben elektronikus megfigyelő rendszer (továbbiakban: kamerarendszer) működik, melynek alkalmazása során személyes adatokat (képmás) tartalmazó felvétel készül.

 

A kamerarendszer alkalmazásának célja az épület és az abban található vagyontárgyak, továbbá az Intézmény dolgozói, tanulói és az Intézmény épületében tartózkodó személyek életének, testi épségének, vagyontárgyainak védelme, az esetleges jogsértések megelőzése, észlelése, valamint az esetleges jogsértések bizonyítása.

 

A kamerarendszer alkalmazásának jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja – az adatkezelés az adatkezelő közérdekű feladatának végrehajtásához szükséges, figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (5) bekezdésére, 46.§ 

(3) bekezdésének b) pontjára, a 69.§ (1) bekezdésének a) és (2) bekezdésének g) pontjára, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7.§ (1)-(2) bekezdésére.

 


 A szabályzatok itt megtekinthetők:

Szegedi Városi Kollégium Ady Endre Tagintézmény

Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézmény

Szegedi Városi Kollégium Gábor Dénes Tagintézmény

Szegedi Városi Kollégium Janikovszky Éva Tagintézmény

Szegedi Városi Kollégium Székhelyintézmény