Logiqsakk

A Szegedi Városi Kollégium Fodor József Tagintézménye 2018-ban ismét sikeresen pályázott a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása érdekében kiírt „Hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása”pályázatra.

 


A „LogIQsakk” elnevezésű 60 órás komplex programunk célja, hogy a diákok változatos munkaformákkal és módszerekkel nyelvi, matematikai, logikai rejtvények és feladványok, nyelvi és kártyajátékok, valamint táblajátékok megismerésével és elsajátításával saját kognitív képességeik fejlődésén túl képessé váljanak mások tanítására, játékszabályok módosításával, illetve újak készítésével jártasságot szerezzenek a játékfejlesztésben. Kiemelt célunk a gondolkodás, a kreativitás, a szociális kompetenciák (problémamegoldó gondolkodás, kapcsolatteremtés, együttműködési készség, konfliktuskezelés) fejlesztése. Feladatunk, hogy a  folyamatos versenyhelyzet által erősödjön a diákokban a kitartás, kudarctűrés, kockázatvállalás, megfontoltság, sikerélményhez juthassanak, ezáltal önbizalmuk erősödjön.
A négy kolléga közreműködésével és több külső vendég bevonásával megvalósuló fejlesztést kiegészíti egy két napos budapesti tanulmányút, valamint számos szegedi lazító program. A programba bevonásra kerülnek a szülők is, hiszen 4 interaktív órában ők is részesei lesznek gyermekeik játéktanításának. Intézményi szinten is alkalmat teremtünk az érdeklődő kollégák és diákok munkánkba történő betekintésére, a játéktanulás élményét már diák játékmestereink közreműködésével tapasztalhatják meg egy nyilvános Játékdélután keretében.
A projekt zárásaként egy, a diákok által fejlesztett játékgyűjtemény (játékszabályok, rejtvények, feladványok) készül el.