Munkaközösségek

SPORT MUNKAKÖZÖSSÉG

A Szegedi Városi Kollégium Sport Munkaközösségét azzal a céllal hoztuk létre, hogy a kollégisták számára szervezett formában, tanári irányítással játékos sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk, ugyanakkor a programjainkkal segítsük a diákok beilleszkedését
az otthontól, családtól távoli kollégiumi életbe.
Programjaink által lehetőséget kívánunk teremteni a különböző tagintézmények diákjai közötti kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra. A sportversenyek és bajnokságok révén igyekszünk kialakítani a rendszeres testmozgás iránti igényt, könnyed, játékos formában elérni, hogy az egészséges életmód része legyen diákjaink életének felnőtt korukban is. Hiszünk az egészséges versenyszellem, a „fair play” és általában a SPORT pozitív jellemformáló hatásában, munkánk során ezt pedagógiai módszerként alkalmazzuk. Igyekszünk alkalmazkodni a modern kor kihívásaihoz, törekszünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten a lehető legszélesebb palettát nyújtsuk a szabadidő hasznos eltöltésére és a lehető legtöbb diák megtalálja a számára legmegfelelőbb mozgásformát.
Hiszünk abban, hogy a programok szervezésével, az azokon való aktív részvétellel sikerül közvetlen kapcsolatot kialakítanunk minél több kollégista diákkal és ez által pedagógiai munkánk is eredményesebbé válik. A sport jó eszköz arra, hogy a nehezen kezelhető, problémás gyerekeket segítsük, és jó irányba tereljük. Feladatunknak tekintjük, hogy munkánk során a lehető legnagyobb mértékben bevonjuk őket a programjainkba, akár résztvevőként, akár a szervezésbe segítőként.
Rendezvényeink jó alkalmak arra is, hogy a tagintézmények pedagógusai találkozzanak és kicserélhessék tapasztalataikat, megoszthassák egymással véleményüket. Munkánkban eddig is számíthattunk a nem testnevelő kollégáink segítő együttműködésére. A jó kollegiális kapcsolatok nélkülözhetetlenek a programjaink sikeres megvalósításában, ezekkel továbbra is élni kívánunk, és ahol tudjuk, viszonozzuk.

Sport munkaközösségi tagjai:

Lipták Tibor mk. vez.        Székhelyintézmény
Lipták Anikó                     Székhelyintézmény
Bánfi Péter                       Székhelyintézmény
Somodi László                 Székhelyintézmény
Herédi István                    Ady Endre Tagintézmény
Kórus József                    Ady Endre Tagintézmény
Schleicher Dávid              Ady Endre Tagintézmény
Szász Gábor                    Gábor DénesTagintézmény
Sáró Árpád                       Ady Endre Tagintézmény
Csala Ernő                       Gábor Dénes Tagintézmény
Hódi Orsolya                    Gábor Dénes Tagintézmény
Balla Zsolt Attila               Gábor Dénes Tagintézmény
Rácz Lajos                       Gábor Dénes Tagintézmény
Fekete József                   Gábor Dénes Tagintézmény

 

MENTÁLHIGIÉNÉ (LELKI EGÉSZSÉG) MUNKAKÖZÖSSÉG

Mottónk:


"Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel."
                                                                                              (Teréz anya)


A Szegedi Városi Kollégium vezetősége kiemelt feladatának tekinti a tagintézmények mentálhigiénés ismerettel rendelkező szakembereinek  köztük az  intézményi védőnő tevékenységének segítését. Egymás munkájának megismerésére, tapasztalataik megbeszélésére alakult meg munkaközösségünk.

A szakmai műhely célja:
•    új ismeretek megszerzése a mentálhigiéné területén,
•    tudatos feszültségoldás,
•    mélyebb önismeret,
•    problémás helyzetek megoldása.
A szerzett tudással minél jobban megérteni a problémás gyermekekben lezajló folyamatokat, s így minél szakszerűbben a segítségükre lenni.
Feladatunk a diákok támogatása életvezetési nehézségeiknél. Küldetésünk a jövő értelmiségének mentálhigiénés szemléletformálása.

Segíteni szeretnénk abban is, hogy ha problémád adódik, - nincs kivel megoszd, vagy segítség nélkül maradtál, - az alább összegyűjtött  táblázatokban problématípusonként csoportosítva  letöltheted az alábbi linkekre kattintva excel táblázatban a szenvedélybetegeket segítő intézmények adatait (név, cím, telefonszám, e-mail, ügyfélfogadás rendje, stb.).
Elsőként a Szegeden és a megyében található intézményeket soroltuk fel,- lévén kollégisták vagytok-, de törekedtünk az országos lefedettségre.

Segítő intézmények:

Drogambulanciák

Egészségügyi ambuláns ellátás

Segítő csoportok és tanácsadó irodák, szolgálatok:

Kortárssegítés

Hozzátartozói csoportok

Telefonszolgálatok

Ifjúsági tanácsadó irodák

Segítőhelyek problématípus szerint:

Alkohol, dopping, nem kémiai szerek, AIDS


Programjaink között szerepel a 2019/2020-as tanévre:


- társas, és önismereti foglalkozások,

- filmklubok szervezése,

- egészségnap

- továbbképzés.

Ötleteket, javaslatokat mindig szívesen fogadunk, ezek alapján folyamatosan bővül programjaink köre.

 

A munkaközösség tagjai:


Fazekas Csaba      Ady Endre Tagintézmény
Schleiher Dávid      Ady Endre Tagintézmény
Nyikos Imre            Ady Endre Tagintézmény
Nyulassy Ágnes     FodorJózsef Tagintézmény
Szekulity Dusán     FodorJózsef Tagintézmény
Hegedűs Márta      Janikovszky Éva Tagintézmény
Balla Zsolt Attila    Gábor Dénes Tagintézmény
Hódi Orsolya         Gábor Dénes Tagintézmény
Laczi Beáta           Gábor Dénes Tagintézmény
Szabó Erzsébet    Székhely
Hézső Endre         Székhely
Lipták Anikó          Székhely
Dr. Király Zoltán    Székhely

Elérhetőségünk: titkarsag@szegedivarosikollegium.hu