Munkaközösségek

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI CSOPORT

Az kollégiumi munka különböző területeinek értékelése része a kollégium minőségbiztosítási rendszerének. A Szegedi Városi Kollégium vezetése a 2008/2009. tanévtől létrehozott egy négyfős csoportot, akik  elkészítették az Intézményi Minőségirányítási Programot (IMIP), amely teljes mértékben lefedi az intézményi működési területeket, tartalmazza a területekhez kapcsolódó fő folyamatokat, irányvonalakat. A kollégiumvezetés vállalta, hogy támogatja a minőségfejlesztési rendszer kiépítését és fenntartásának irányítását, megteremti a rendszer működését biztosító szervezeti feltételeket.

A minőségbiztosítási csoport feladatai:

- éves minőségfejlesztési munkaterv készítése;
- fejlesztési tervek készítésében, megvalósításában való részvétel
- az IMIP-ben azonosított folyamatok szabályozási munkáinak előkészítése, tervezése;
- partneri igény- és elégedettség mérések szervezése, végzése;
- indikátor rendszer kidolgozása;
- az önértékelés irányítása, koordinálása;
- adatszolgáltatás a vezetői munka elősegítésére;
- a vezetői visszajelzésekre való intézkedések kidolgozásában való részvétel;
- a tantestületi megbeszélések szervezése, a tantestület tájékoztatása;
- a folyamatszabályozások, eljárásrendek véglegesítése, elfogadtatása;
- a folyamatszabályozások bevezetésében, működtetésében való részvétel;
- a folyamatokkal kapcsolatos korrekciók végrehajtásában való közreműködés;
- a minőségbiztosítási adminisztráció végzése, elektronikus irattárolás;
- kapcsolattartás külső szakértőkkel.

 
A feladatok rögzítése az éves minőségfejlesztési munkatervben található, melyet közösen készítenek el. A csoporttagok munkájukért a törvényesen előírt kiemelt munkavégzésért járó juttatásban részesülnek. A feladatkört a munkaköri leírásuk is tartalmazza.

A team munkára kéthetente 4 óra (szerda: 13.00-17.00-ig) biztosított a csoport számára. Köztes időben önálló munkát végeznek, ilyen munkák pl. a törvényi előírások, a dokumentumok tanulmányozása, minőségfejlesztési önképzés, dokumentálás, gépelési és szövegszerkesztési feladatok, partneri mérések adatainak rögzítése, elemzése, táblázatkezelés, diagramkészítés.

 

A minőségbiztosítási csoport tagjaiTagintézmény
Somodi László csoportvezetőOrtutay Gyula Kollégium
Csicsely IldikóSZVK- általános igazgatóhelyettes
Varró AdriennOrtutay Gyula Kollégium
Bánfi PéterVedres István Kollégium

A csoport munkáját segítik azok a kollégák, akik egy-egy adott területen jártasak, szakmai tudásuk és hozzáértésük alapján előre meghatározott feladat elvégzésére kapnak felkérést.

Emellett tagintézményenként 1-1 folyamatgazda segíti a csoportot a mérések megszervezésében, koordinálásában.

Néhány példa a minőségbiztosítási munkákba való bevonásra:

Minőségfejlesztési feladatRésztvevő
Fénymásolás:Adminisztrátor
Folyamatszabályozások készítése:Kollégiumvezetők, pedagógusok
Fejlesztési tervek készítése:Intézményvezetés, Igazgató tanács tagjai,DÖK,Pedagógusok
Adatszolgáltatás:Általános és Pedagógiai igazgatóhelyettes

 

minosegbiztositas@szegedvarosikollegium.hu

 

 

SPORT MUNKAKÖZÖSSÉG

 

Éves munkaterv

A 2015/2016-os évben is folytatni fogjuk az egészség megtartásához, megőrzéséhez a testkultúra fejlesztéséhez leginkább alkalmas és érdeklődésre számot tartó, városi szintű rendezvényeinket sportprogramjainkat; melyek egyben lehetőséget is teremtenek számunkra fontos pedagógiai folyamatok fenntartásához és megoldásához. Továbbra is többfordulós bajnokságokkal népszerűsítjük a kollégiumi versenysportot.
Nemes hagyományokra építve, biztosítjuk az egész éven át tartó szabadidőssporttevékenységet,  szakköri foglalkozásokat, házi versengéseket az őszi és tavaszi mezei futóversenyünket valamint az athlétika sportág terembajnokságát,-- ezzel is erősítve a kollégiumi sportéletet.
 

 

 

 

;Sport;munkakzssg;tagjai;Szkhely/Tagintzmny
Herdi;IstvnAdy;Endre;Tagintzmny;
Fintor;CsabaFodor;Jzsef;Tagintzmny;
Csala;ErnGbor;Dnes;Tagintzmny;
Rcz;LajosGbor;Dnes;Tagintzmny;
Liptk;AnikJanikovszky;va;Tagintzmny;
Bnfi;PterSzkhelyintzmny;;;
Somodi;LszlSzkhelyintzmny;;;

Elérhetőségünk: sport@szegedvarosikollegium.hu

 

 

MENTÁLHIGIÉNÉ (LELKI EGÉSZSÉG) MUNKAKÖZÖSSÉG


Mottónk:


"Nagy dolgokat tenni nem tudunk, csak kicsiket, nagy szeretettel."
                                                                                              (Teréz anya)


A Szegedi Városi Kollégium vezetősége kiemelt feladatának tekinti a tagintézmények mentálhigiénés ismerettel rendelkező szakembereinek  köztük az  intézményi védőnő tevékenységének segítését. Egymás munkájának megismerésére, tapasztalataik megbeszélésére alakult meg munkaközösségük.

A szakmai műhely célja:
•    új ismeretek megszerzése a mentálhigiéné területén,
•    tudatos feszültségoldás,
•    mélyebb önismeret,
•    problémás helyzetek megoldása.
A szerzett tudással minél jobban megérteni a problémás gyermekekben lezajló folyamatokat, s így minél szakszerűbben a segítségükre lenni.
Feladatunk a diákok támogatása életvezetési nehézségeiknél. Küldetésünk a jövő értelmiségének mentálhigiénés szemléletformálása.

Programjaink között szerepel a 2015/2016-as tanévre:

- társas, és önismereti foglalkozások,

- filmklubok szervezése,

- egészségnap

- mentortanár képzés és szupervízió.

Ötleteket, javaslatokat mindig szívesen fogadunk, ezek alapján folyamatosan bővül programjaink köre.

 

Mentlhigins szakembereink "Szkhely/Tagintzmny"
Surnyi AndrsAdy Endre Tagintzmny
Krus JzsefAdy Endre Tagintzmny
Spi LszlFodor Jzsef Tagintzmny
Takcsn Horvth VeronikaGbor Dnes Tagintzmny
Liptk AnikJanikovszky va Tagintzmny
Szab ErzsbetSzkhelyintzmny

Segíteni szeretnénk abban is, hogy ha problémád adódik, - nincs kivel megoszd, vagy segítség nélkül maradtál, - az alább összegyűjtött  táblázatokban problématípusonként csoportosítva  letöltheted az alábbi linkekre kattintva excel táblázatban a szenvedélybetegeket segítő intézmények adatait (név, cím, telefonszám, e-mail, ügyfélfogadás rendje, stb.).
Elsőként a Szegeden és a megyében található intézményeket soroltuk fel,- lévén kollégisták vagytok-, de törekedtünk az országos lefedettségre.

 

Segítő intézmények:

Drogambulanciák

Egészségügyi ambuláns ellátás

Segítő csoportok és tanácsadó irodák, szolgálatok:

Kortárssegítés

Hozzátartozói csoportok

Telefonszolgálatok

Ifjúsági tanácsadó irodák

Segítőhelyek problématípus szerint:

Alkohol, dopping, nem kémiai szerek, AIDS

Elérhetőségünk: mentalhigiene@szegedvarosikollegium.hu