Intézményi könyvtárak

 

Szegedi Városi Kollégium Könyvtára

6725 Szeged, Boldogasszony sgt 26-28.

Központi könyvtáros: Boda Szilvia
konyvtaros@szegedivarosikollegium.hu

 

RÓLUNK


A kollégiumi tagkönyvtárak 2007 nyarán alakultak meg. Megközelítőleg a hat tagkönyvtárban összesen 40.000 könyv várja a diákokat. Az állományban szerepelnek helyben használható és kölcsönözhető könyvek is. Igyekszünk úgy alakítani a beszerzéseket, hogy minden könyvtárban a legtöbb tudományterület le legyen fedve és a tanuláshoz szükséges kötelező olvasmányok, általános művek, megtalálhatóak legyenek a polcokon.

A kollégiumotokban megtalálható tagkönyvtár vár titeket, az eligazításban és kölcsönzésben a könyvtáros nevelőtanárok tudnak nektek segíteni.


 

TUDNIVALÓK

 

BEIRATKOZÁS


A kollégiumi könyvtárat csak beiratkozott olvasók használhatják. A kollégiumi könyvtárnak tagja lehet minden nevelő, tanuló, valamint az iskola adminisztratív és technikai dolgozói.

A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

A könyvtárhasználó tanulónak, pedagógusnak, adminisztratív és technikai dolgozóknak a beiratkozáshoz beiratkozási lapot kell kitöltenie, amelyen a személyes adatok szerepelnek, vagy a bediktált adatok a HUNTÉKA integrált programban kerülnek rögzítésre. A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

A beiratkozott olvasó elfogadja a könyvtár használatának szabályait.

 

Kölcsönzés

 

Az egyidejűleg kikölcsönözhető dokumentumok száma tagkönyvtáranként változó, felvilágosítást a könyvtáros nevelőtanár tud adni.

 A kikölcsönzött könyveket az olvasók 3 hetes időtartamra kapják, amely egyszer hosszabbítható. Pedagógusok a könyveket egy tanévre kölcsönözhetik.

A könyvtárból bármely könyvtári dokumentumot, ill. technikai eszközt csak a könyvtáros nevelőtanár tudtával szabad kivinni.

A kölcsönzéseket a könyvtáros nevelőtanár tartja nyilván. A nyilvántartás formája: tasakos, színcsíkos, füzetes valamint a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer.

Dokumentumo(ka)t kölcsönözni csak személyesen és a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel szabad. Az átvételt a kölcsönző az aláírásával (dátum és név) tételenként hitelesíti. A kölcsönzés rendezésekor (visszahozatal) meg kell várni az adminisztráció befejezését.

Késedelem esetén a könyvtáros-nevelőtanár figyelmezteti az olvasót, háromszori figyelmeztetés a könyvtárból történő kizárást vonja maga után.

Az elveszített vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal, ha nem tudja, akkor forgalmi áron vagy 10 Ft/oldal fénymásolási áron megtéríteni.

 

Helybenhasználat

 

A kollégiumi tagkönyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

-az olvasótermi, kézikönyvtári állományrész, (lexikonok, enciklopédiák, szótárak)

 

Csoportos használat

 

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére foglalkozások tarthatók a könyvtárban a könyvtáros nevelőtanár irányításával.

A foglalkozások megtartására az összeállított/elfogadott, a könyvtári nyitva tartásnak megfeleltetett ütemterv szerint kerül sor.

A könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros vezeti. A könyvtáros nevelőtanár szakmai segítséget ad a foglalkozások megtartásához.

 

KATALÓGUS

http://szeged.iskola.hunteka.hu/monguz/koll.opac

 

ÚJ KÖNYVEK

 

ÖTLETLÁDA

 

Ide várjuk azokat az ötleteket, hogy milyen könyvet olvasnátok szívesen, milyen olvasmányt hiányoltok a polcokról. Írd meg kedvenc könyved szerzőjét és címét!

 

HASZNOS LINKEK KERESŐKNEK

 

SZEGEDI KÖNYVTÁRAK:

Egyetemi Könyvtár (TIK):
http://opac.bibl.u-szeged.hu/opac
Somogyi-könyvtár:
http://www.sk-szeged.hu/opac/index.html

 

KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK:

Országos Széchényi Könyvtár:
http://www.oszk.hu
MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus):
http://www.mokka.hu/
A Neumann-ház Internet-katalógusa:
http://www.webkat.hu

 

 

ADATBÁZISOK:

MATARKA (folyóiratok tartalomjegyzékeiben):
http://www.matarka.hu
IKER (Időszaki Kiadványok Egyedi Repertóriuma):
http://w3.oszk.hu/rep.htm
HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa):
http://www.oszk.hu/humanus
MANCI (könyvtártudományi cikkek repertóriuma):
http://w3.oszk.hu/manci.htm
EPA (Elektronikus Periodika Adatbázis):
http://www.epa.oszk.hu/
ODR - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (lelőhely-adatbázis):
http://odr.lib.klte.hu/
HIK - Kempelen Farkas Hallhatói Információs Központ (tankönyvtár):
http://www.hik.hu/index.asp?r=261&a=s
BMC művész- és zenemű-adatbázisa:
http://info.bmc.hu/site/muvesz/found_page.php
Digitális Klasszika (XVIII.-XIX. századi magyar irodalom):
http://www.kiad.hu/
Egyetemi Könyvtár cikkadatbázisa:
http://www.bibl.u-szeged.hu/egy/index.html

 

ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRAK:

Magyar Elektronikus Könyvtár:
http://www.mek.oszk.hu/
Digitális Irodalmi Akadémia (kortárs):
http://www.irodalmiakademia.hu
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Könyvtár:
http://oszkdk.oszk.hu
Terebess E-Tár (orientalisztika):
http://www.terebess.hu/
Babelmatrix:
http://www.babelmatrix.org/index.jsp


LEXIKONOK:

A magyar irodalom arcképcsarnoka
Irodalmi arcképcsarnok
Kislexikon
Lexikon.lap
Magyar életrajzi lexikon
Magyar néprajzi lexikon
Művészet- és építészettörténeti lexikon
Híres magyar.lap.huÉRETTSÉGIZŐKNEK:

www.felvi.hu

Középszintű érettségi feladatlapok - 2008
Emelt szintű érettségi feladatlapok - 2008
Felvételizők oldala