KÜLDETÉS

Alapvető feladatunk a szocializációs folyamatok elősegítése, irányítása:

• Tanulóink a kollégiumban töltött évek alatt tanulják meg mások elfogadását, a társadalmi együttélés szabályait és az önérvényesítés demokratikus technikáit.
• A felnőtt identitás kialakításában történő segítségnyújtás.
•  Az életre szóló tanulás iránti vágy felkeltése diákjainkban, tanítsuk meg őket csoportban alkotó munkát végezni.