JÖVŐKÉP

Olyan kollégiumrendszert kívánunk kialakítani, ahol a tanulók barátságos légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési hatásrendszerben, a fiatalok aktív alkotó részvételével készülhetnek felnőtt életükre.
Szeretnénk azt elérni, hogy a kapcsolódó iskolákkal valóban egyenrangú, partneri viszony alakuljon ki, melyben a kölcsönös előnyök, a közös célok határozzák meg a hosszabb távú és a mindennapi együttműködést.
Törekvésünk a tanulói és a partneri igényeket figyelembe véve gazdag foglalkozási és szabadidős tevékenységrendszer kialakítsa.
A jövőben is kiemelt feladatnak tekintjük a hátrányos helyzetű – különös tekintettel a hátrányos helyzetű roma, és a halmozottan hátrányos helyzetű – diákok társadalmi beilleszkedéseinek támogatását, tanulmányi előmenetelük biztosítását.
Tehetséggondozó műhelyek létesítésével kívánjuk segíteni minél több tehetséges diák képességfejlesztését, gazdag foglalkozási és szabadidős tevékenységrendszer működtetését.
Fontos számunkra, hogy képzett, kiegyensúlyozott pedagógusok foglalkozzanak diákjainkkal, ezért pályázatok, különféle források felhasználásával szeretnénk biztosítani számukra minél több lehetőséget továbbképzésekre, tréningeken való részvételre.