Különös közzétételi lista

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 8. § (6) bekezdés alapján

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

MUNKAKÖRVÉGZETTSÉGSZAKKÉPZETTSÉGVÉGZETTSÉGSZAKKÉPZETTSÉG
nevelőtanár főiskolaművelődésszervező közoktatásvezető szakvizsga  
tagintézményvezető  egyetempedagógia közoktatásvezető szakvizsga
nevelőtanárfőiskolamatematika- technika egészségfejlesztő mentálhigénia szakdiplomásegyetemmatematika
nevelőtanár  egyetembiológia-testnevelés közoktatásvezető szakvizsga
nevelőtanárfőiskolafizika-matematikaegyetemmatematika
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-rajz közoktatásvezető szakvizsga  
nevelőtanárfőiskolabiológi-testnevelés   
tagintézményvezető  egyetemtörténelem -földrajz
nevelőtanárfőiskolamatematika-kémia egyetemfilozófia
általános-és üzemeltetési igazgatóhelyettes  egyetemtörténelem tehetség és fejlesztése szakvizsga
nevelőtanár  egyetembiológia
tagintézményvezetőfőiskolatestnevelés-biológiaegyetembiológia közoktatásvezető szakvizsga
nevelőtanárfőiskolamatematika- fizika egyetemszámítástechnika
nevelőtanárfőiskolanépművelésegyetemmagyar
nevelőtanárfőiskolabiológia- testnevelés  
nevelőtanár  egyetemtörténelem-angol-őstörténet
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-testnevelés  
nevelőtanár  egyetemmagyar
tagintézményvezető  egyetempedagógia közoktatásvezető szakvizsga
nevelőtanárfőiskolaáltalános iskolai tanító  
nevelőtanárfőiskolaműszaki szakoktató  
nevelőtanárfőiskolatestnevelés-atlétikai szakedző  
nevelőtanárfőiskolamagyar,- történelem, egészségfejlesztő mentálhigiénikus egyetemtörténelem
nevelőtanárfőiskolabiológia-testnevelés  
nevelőtanárfőiskolamatematika-fizika  
nevelőtanárfőiskolaangolegyetemorosz-német
nevelőtanár  egyetemmatematika-fizika
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-testnevelésegyetemtestnevelés közoktatásvezető szakvizsga
tagintézményvezetőfőiskolapedagógia-testnevelés közoktatásvezető szakvizsga  
nevelőtanár  egyetemtörténelem
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-testnevelésegyetemtestnevelés
nevelőtanár  egyetemmatematika-fizika-számítástechnika közoktatásvezető szakvizsga
pedagógiai igazgatóhelyettesfőiskolamagyar-népművelés közoktatásvezető szakvizsga  
nevelőtanárfőiskolabiológia-testnevelés  
nevelőtanárfőiskolanevelőtanár  
nevelőtanárfőiskolamatematika-fizika  
nevelőtanárfőiskolamagyar-népművelés  
tagintézményvezetőfőiskolaáltalános iskolai tanító közoktatásvezető szakvizsgaegyetempedagógia
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-rajz  
nevelőtanárfőiskolaorosz-testnevelés  
nevelőtanárfőiskolamatematika-testnevelés  
nevelőtanárfőiskolamagyar-történelemegyetemjogász
nevelőtanárfőiskolaóvónőegyetempedagógia szakos előadó
nevelőtanárfőiskolamatematika-fizikaegyetemszámítástechnika
nevelőtanárfőiskolalatin-magyaregyetemmagyar
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-rajz közoktatásvezető szakvizsga  
nevelőtanárfőiskolabiológia-kémia  
nevelőtanár  egyetemmagyar-kommunikáció
nevelőtanárfőiskolamagyar-népművelés  
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-testnevelésegyetemtestnevelés
nevelőtanárfőiskolabiológia-technikaegyetemtechnika
nevelőtanárfőiskolaföldrajz-testnevelés  
nevelőtanár  egyetemmatematika, közgazdász
nevelőtanárfőiskolatestnevelés-rekreáció  
nevelőtanárfőiskolabiológia-mezőgazdasági ismeretek  
nevelőtanárfőiskolaangol-oroszegyetemtörténelem
nevelőtanárfőiskolaorosz-testnevelés közoktatásvezető szakvizsga  
igazgatófőiskolamatematika közoktatásvezető szakvizsgaegyetemtestnevelés
nevelőtanárfőiskolamatematika-fizika-nevelőtanár  
nevelőtanárfőiskolaműszaki oktató  
nevelőtanárfőiskolamagyar-népművelés  
nevelőtanárfőiskolaének zene - karvezetés  
nevelőtanárfőiskolaföldraj-biológiaegyetemkörnyezettan tanár, környezetkutató
nevelőtanárfőiskolamatematika-testnevelésegyetemszámítástechnika testnevelés
nevelőtanárfőiskolaműszaki szakoktató  
nevelőtanárfőiskolaangol-történelemegyeteminformatika-könyvtár
nevelőtanárfőiskolavasútgépész, üzemmérnök, mérnöküzemgazdász  
nevelőtanár  egyetemmagyar
nevelőtanárfőiskola angol-pedagógia tehetség és fejlesztése szakvizsga  
nevelőtanárfőiskolabiológia-testnevelésegyetemmentálhigiénés szakember
nevelőtanár  egyetemorosz, közgazdasági szakoktató
nevelőtanárfőiskolanépművelésegyetemmagyar

 

2. Szabadidős foglalkozások köre

•    Vadászkürt szakkör
•    Atlétika szakkör
•    Kresz szakkör
•    Méhész szakkör
•    Ulti klub
•    Sakk szakkör
•    Póker szakkör
•    Asztalitenisz
•    Színjátszó kör
•    Színház szakkör
•    Játszani is engedd…
•    Környezetünk alakítása, környezetvédelem-természetvédelem szakkör
•    Házi praktikák
•    Oscar-díjas filmek, filmklub
•    Könyvtári olvasókör
•    Idegen nyelv másként
•    Kézműves kör, "szöszmösz kézműves foglalkozás
•    Szórakoztató feladatok matematikából
•    „Forrest” futókör, "kocogó-klubja" szakkör
•    Média
•    Természetjárás, túra-szakkör
•    Foci
•    Tömegsport
•    Kondi
•    Kosárlabda
•    Tollaslabda
•    Diákönkormányzat
•    Világháló
•    Világfalu
•    Közéleti kör
•    Kerámia szakkör
•    Sportjátékok
•    Testépítő szakkör
•    Szegedi barangolások
•    Ego-kör
•    „Konyhamánia” szakkör, süti-kör, főző szakkör
•    Jóga
•    Falmászás
•    Egy hónap egy múzeum
•    Barangolás a művészetek világában
•    Varró szakkör
•    Aerobic klub
•    Sokszínű fejtörők és játékok
•    „Mindennapi” pszichológia, önismereti szakkör
•    Környezetrendezés
•    Világjárók köre
•    Korcsolya
•    Kézilabda
•    Olasz társalgás
•    Biológia szakkör
•    Történelem érettségi előkészítő szakkör
•    Modellező szakkör
•    Matematika érettségi felkészítő szakkör
•    Újságíró szakkör
•    Angol szakkör
•    Orosz szakkör
•    Csillagász szakkör
•    Rajz szakkör
•    Társasjátszó szakkör
•    Helyesírás szakkör
•    Középszintű érettségire felkészítő angol szakkör
•    Emeltszintű angol érettségire, illetve középfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkör
•    Néptánc szakkör
•    Szövegértés szakkör
•    Szabadegyetem
•    Énekkar
•    „Önvédelem felsőfokon” szakkör

3. A tanév helyi rendje

a.) A tanév sarokidőpontjai

 A beköltözés napja: 2013. szeptember 1.

Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2.

 A évközi tanítási szünetek időpontjai:


  •  Az őszi szünet időpontja: 2013. október 28. – noktóber 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 04. (hétfő).
  • A téli szünet 2013. december 23-től 2014. január 03-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
  • A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22 -ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

Kollégista indokolt esetben a szünetek alatt is pedagógiai felügyelet mellett tartózkodhat a kollégiumban.

A tanév utolsó tanítási napja: 2014. június 13.

Érettségizők esetében: 2014. április 30.

Az érettségizők a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat tanulmányi okokból július 02-ig vehetik igénybe.

b.) Értekezletek:

Összdölgozói,tantestületi tanévzáró és tanévnyitó értekezlet: 2013. szeptember 5.    
 
Értékelő értekezlet időpontjai:

Félévi: 2014. január 27.

Tanév végi: 2014. június 20-23.

 c.) Felvételik időpontjai:

- AJTP 2014. január 22. Pótbeválogatás: január 27.

 Döntés: 2013. február 10.

- AJKSZP felvételi kérelem beadési határideje: 2014. február 19.

- Kollégiumi felvételi kérelmek beadásának határideje:

- az új kollégistáknak, és/vagy a 9. évfolyamosoknak 2014. június 20.
- felsőbbéveseknek: 2014. május 15.
- Döntés a felsőbbéves kollégisták új tanévre történt felvételéről: 2014. július 1.

d.) Tagintézményi rendezvények időpontjai:
 
-      Tagintézményi gólyatáborok: 2013. augusztus 30. -szeptember 1. között.

-      Diákönkormányzat elnökeinek megválasztása: 2013. szeptember 15-ig.

-      Gólyaavatók: 2013. szeptember 24-október 24.

-      Farsangi bál: 2014. február 11-28 között

-      Ady-hét :2014. április

-      Ortutay-hét: 2014. április

-      Ballagások: 2014. április 30-május 3.


e.) Kiállításokat és előadássorozatokat a művészekkel és előadókkal tanév közben folyamatosan egyeztetve havi rendszerességgel szervezünk.

4. Kollégiumi csoportok, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

A Szegedi Ortutay Gyula Városi Kollégium kollégistáinak összlétszáma: 1050 fő.

A tagintézményi tanulócsoportok száma összesen: 40
Tagintézményenként bontva:
Ady Endre Kollégium:             7 csoport
Fodor József Kollégium:        6 csoport
Gábor Dénes Kollégium:     10 csoport
Janikovszky Éva Kollégium:   4 csoport
Ortutay Gyula Koléguum:     13 csoport