Különös közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10.pont 23. § (1) (4) bekezdés alapján

 

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

MunkakőrV�gzetts�g szintjeV�gzetts�g/Szakk�pzetts�gV�gzetts�g szintjeV�gzetts�g/Szakk�pzetts�g
kollégiumi nevlőtanáregyetemangoltan�r; magyar nyelv �s irodalom szakos b�lcs�sz �s tan�r; kommunik�ci�s szakember  
kollégiumi nevlőtanáregyetemt�rt�nelemtan�r �s kollégiumi nevlőtanárf�iskolat�rt�nelem alapszakos b�lcs�sz
kollégiumi nevlőtanáregyetemn�met szakos k�z�piskolai tan�r; min�s�gfejleszt�s-tan�r  
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolam�vel�d�sszervez�; szoci�lpedag�gus; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetemmatematika szakos tan�rf�iskolamatematika-technika szakos �ltal�nos iskolai tan�r, eg�szs�gfejleszt� ment�lhig�nikus
kollégiumi nevlőtanáregyetemk�z�piskolai testnevel� tan�r; szakvizsg�zott pedag�gusf�iskolabiol�gia-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmatematikatan�rf�iskolamatematika-fizika szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemkollégiumi nevlőtanárf�iskolaf�ldrajz-rajz szakos �ltal�nos iskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus -k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetemf�ldrajz-t�rt�nelem szakos k�z�piskolai tan�r  
tagint�zm�nyvezet�-helyettesegyetemfiloz�fia szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolamatematika-k�mia szakos �ltal�nos iskolai tan�r
int�zm�nyvezet�-helyettesegyetemt�rt�nelem szakos k�z�piskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus-tehets�gfejleszt� pedag�gus; tehets�gfejleszt�si szak�rt�; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�s vezet�; okleveles st�luskommunik�tor  
kollégiumi nevlőtanáregyetembiol�gia szakos k�z�piskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus- k�zoktat�si vezet�  
kollégiumi nevlőtanáregyetemmatematika - fizika szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolasz�m�t�stechnika szakos tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolamagyar nyelv �s irodalom szakos �ltal�nos iskolai tan�r �s n�pm�vel�
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolabiol�gia-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar szakos k�z�piskolai tan�r  
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolanevel�tan�r; �ltal�nos iskolai tan�t�
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolatestnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r; atl�tika szakedz�
kollégiumi nevlőtanáregyetemt�rt�nelem szakos b�lcs�sz �s tan�rf�iskolamagyar-t�rt�nelem szakos �ltal�nos iskolai tan�r; eg�szs�gfejleszt�-ment�lhigi�nikus
kollégiumi nevlőtanáregyetemeg�szs�gtan tan�rf�iskolabiol�gia-testnevel�s szakos tan�r
int�zm�nyvezet�-helyettesegyetemkollégiumi nevlőtanár; szakvizsg�zott pedag�gus- k�zoktat�si vezet�f�iskolamatematika-fizika szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemorosz-n�met szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolaangol szakos nyelvtan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemtestnevel� tan�rf�iskolaf�ldrajz-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetempedag�gia szakos el�ad�f�iskolapedag�gia-testenevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolabiol�gia-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
tagint�zm�nyvezet�egyetemtestnevel� tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus- k�zoktat�si vezet�; szakvizsg�zott pedag�gus- gyakorlatvezet� mentortan�ri szakter�letenf�iskolaf�iskolai szint� f�ldrajz-testnevel�s szakos tan�r; nevel�tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamatematika-fizika szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolan�pm�vel�, magyar nyelv- �s irodalom szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmatematika-fizika szakos k�z�piskolai tan�r; sz�m�t�stechnika szakos k�z�piskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�  
int�zm�nyvezet�-helyettesegyetemkollégiumi nevlőtanárf�iskolan�pm�vel�, magyar nyelv- �s irodalom szakos �ltal�nos iskolai tan�r; pedag�gus szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetempedag�gia szakos el�ad�; pedag�gus szakvizsga-k�zoktat�si vezet�f�iskolamagyar nyelv �s irodalom szakos �ltal�nos iskolai tan�r; �ltal�nos iskolai tan�t�
kollégiumi nevlőtanáregyetemtanul�si-�s p�lyatan�csad�s-tan�rf�iskolaf�ldrajz-rajz szakos tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamagyar-orosz szakos �ltal�nos iskolai tan�r; n�met szakos nyelvtan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolaorosz-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamatematika-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemjog�szf�iskolamagyar-t�rt�nelem szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolalatin-magyar szakos tan�r
tagint�zm�nyvezet�egyetempedag�gia szakos el�ad�f�iskolaf�ldrajz-rajz szakos �ltal�nos iskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetemt�rt�nelem szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolamagyar-t�rt�nelem szakos �ltal�nos iskolai tan�r; orosz nyelv �s irodalom szakos tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar-angol szakos k�z�piskolai tan�r; ment�lhigi�n�s szakember; P�lyaorient�ci�s szakir�ny� szakos tan�r; Szakvizsg�zott pedag�gus  
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolabiol�gia-k�mia szakos tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamagyar szakos �ltal�nos iskola tan�r �s n�pm�vel�
kollégiumi nevlőtanáregyetemtestnevel� tan�rf�iskolaf�ldrajz-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamagyar szakos �ltal�nos iskola tan�r �s n�pm�vel�; ment�lhig�n�s szakember; pedag�gus szakvizsga
kollégiumi nevlőtanáregyetemtechnika szakos k�z�piskolai tan�r; P�nz�gy-v�llalkoz�si szak Eur�pai Uni�s p�nz�gyek szak�rt�; szakvizsg�zott pedag�gusf�iskolabiol�gia-technika szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolaf�ldrajz-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
tagint�zm�nyvezet�egyetemmatematika szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolak�zgazd�sz
kollégiumi nevlőtanáregyetemhittan�r-nevel�tan�r-etikatan�r (erk�lcstantan�r); szoci�lis �s csal�dseg�t� lelkigondoz�; szakvizsg�zott pedag�gus mentorpedag�gus szakter�letenf�iskolakatolikus hittan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemt�rt�nelem szakos b�lcs�sz �s tan�rf�iskolat�rt�nelem-orosz szakos �ltal�nos iskolai tan�r; angol szakos nyelvtan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemkollégiumi nevlőtanárf�iskolasportszervez�; k�zleked�si m�szaki tan�r; �zemm�rn�k
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolatestnevel� tan�r �s rekre�ci� szervez�; k�zoktat�si vezet� �s pedag�gus szakvizsga
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolabiol�gia-mez�gazdas�gi ismeretek �s gyakorlatok szakos �ltal�nos iskolai tan�r
int�zm�nyvezet�egyetemtestnevel�s szakos k�z�piskolai tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus k�zoktat�si vezet�f�iskolamatematika-testnevel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamatematika-fizika szakos �ltal�nos iskolai tan�r; nevel�tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemt�rt�nelemtan�r �s kollégiumi nevlőtanárf�iskolat�rt�nelem alapszakos b�lcs�sz
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamagyar-n�pm�vel�s szakos �ltal�nos iskolai tan�r
kollégiumi nevlőtanár  f�iskola�nek-zenetan�r, karvezet�
kollégiumi nevlőtanáregyetemtestnevel�s szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolamatematika-testnevel�s szakos tan�r; sz�m�t�stechnika szakos tan�r
kollégiumi nevlőtanáregyetemk�rnyezettan szakos tan�r; k�rnyezetkutat�f�iskolabiol�gia-f�ldrajz szakos �ltal�nos iskolai tan�r
tagint�zm�nyvezet�egyetemmagyartan�r; andrag�gusf�iskolamagyar nyelv �s irodalom szakos �ltal�nos iskolai tan�r �s n�pm�vel�; dr�mapedag�gus; szakvizsg�zott pedag�gus-k�zoktat�si vezet�
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolaszoci�lpedag�gus
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolam�rn�k�zemgazd�sz; �zemm�rn�k
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar nyelv �s irodalom szakos b�lcs�sz �s tan�r;szakvizsg�zott pedag�gus- k�zoktat�si vezet�  
kollégiumi nevlőtanár  f�iskolamagyar-t�rt�nelem szakos �ltal�nos iskolai tan�r; ment�lhigi�n�s szakember
kollégiumi nevlőtanáregyetemkollégiumi nevlőtanárf�iskolaangol-pedag�gia szakos tan�r; szakvizsg�zott pedag�gus
kollégiumi nevlőtanáregyetemmagyar szakos k�z�piskolai tan�rf�iskolan�pm�vel�, magyar szakos �ltal�nos iskolai tan�r
iskolapszichol�gusegyetempszichol�gus (a gyermekkor �s nevel�s pszichol�gi�ja - szem�lyis�g �s klinikai pszichol�gia) �s pszichol�gia szakos tan�r  
iskolapszichol�gusegyetempszichol�gus  
iskolapszichol�gusegyetempszichol�gus (szoci�l- �s szervezetpszichol�gia)  
iskolapszichol�gusegyetempszichol�gus (a gyermekkor �s a nevel�s pszichol�gi�ja - megismer�studom�nyi �s neuropszichol�gia - szem�lyis�g- �s klinikai pszichol�gia - szoci�l- �s szervezetpszichol�gia) �s pszichol�gia szakos tan�r  

 

2. Szabadidős foglalkozások köre

•    Vadászkürt szakkör
•    Atlétika szakkör
•    Kresz szakkör
•    Méhész szakkör
•    Ulti klub
•    Sakk szakkör
•    Póker szakkör
•    Asztalitenisz
•    Színjátszó kör
•    Színház szakkör
•    Játszani is engedd…
•    Környezetünk alakítása, környezetvédelem-természetvédelem szakkör
•    Házi praktikák
•    Oscar-díjas filmek, filmklub
•    Könyvtári olvasókör
•    Idegen nyelv másként
•    Kézműves kör, "szöszmösz kézműves foglalkozás
•    Szórakoztató feladatok matematikából
•    „Forrest” futókör, "kocogó-klubja" szakkör
•    Média
•    Természetjárás, túra-szakkör
•    Foci
•    Tömegsport
•    Kondi
•    Kosárlabda
•    Tollaslabda
•    Diákönkormányzat
•    Világháló
•    Világfalu
•    Közéleti kör
•    Kerámia szakkör
•    Sportjátékok
•    Testépítő szakkör
•    Szegedi barangolások
•    Ego-kör
•    „Konyhamánia” szakkör, süti-kör, főző szakkör
•    Jóga
•    Falmászás
•    Egy hónap egy múzeum
•    Barangolás a művészetek világában
•    Varró szakkör
•    Aerobic klub
•    Sokszínű fejtörők és játékok
•    „Mindennapi” pszichológia, önismereti szakkör
•    Környezetrendezés
•    Világjárók köre
•    Korcsolya
•    Kézilabda
•    Olasz társalgás
•    Biológia szakkör
•    Történelem érettségi előkészítő szakkör
•    Modellező szakkör
•    Matematika érettségi felkészítő szakkör
•    Újságíró szakkör
•    Angol szakkör
•    Orosz szakkör
•    Csillagász szakkör
•    Rajz szakkör
•    Társasjátszó szakkör
•    Helyesírás szakkör
•    Középszintű érettségire felkészítő angol szakkör
•    Emeltszintű angol érettségire, illetve középfokú nyelvvizsgára felkészítő szakkör
•    Néptánc szakkör
•    Szövegértés szakkör
•    Szabadegyetem
•    Énekkar
•    „Önvédelem felsőfokon” szakkör

3. A tanév helyi rendje

a.) A tanév sarokidőpontjai

 A beköltözés napja: 2023. augusztus 31.

Az első tanítási nap: 2023. szeptember 1.

 A évközi tanítási szünetek időpontjai:


  •  Az őszi szünet időpontja: 2023. október 28. – november 05. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 06. (hétfő).
  • A téli szünet 2023. december 22-től 2024. január 07-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).
  • A tavaszi szünet 2023. március 28-tól április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (hétfő).

Kollégista indokolt esetben a szünetek alatt is pedagógiai felügyelet mellett tartózkodhat a kollégiumban.

A tanév utolsó tanítási napja: 2024. június 21.

Érettségizők esetében: 2024. május 3.

Az érettségizők a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat tanulmányi okokból 2024. június 30-ig vehetik igénybe.

b.) Értekezletek:

Összdolgozói,tantestületi tanévzáró és tanévnyitó értekezlet: 2023. szeptember 06.   
 
Értékelő értekezlet időpontjai:

Félévi: 2024. január 25.

Tanév végi: 2024. június 24-30.

 c.) Felvételik időpontjai:

- AJTP 2024. január 20. Pótbeválogatás: január 30.

 Döntés: 2024. március 22.

- Kollégiumi felvételi kérelmek beadásának határideje:

- az új kollégistáknak, és/vagy a 9. évfolyamosoknak 2024. június 20.
- felsőbbéveseknek: 2024. május 15.
- Döntés a felsőbbéves kollégisták új tanévre történt felvételéről: 2024. július 3.

d.) Tagintézményi rendezvények időpontjai:
 
-      Tagintézményi gólyatáborok: 2023. augusztus 30. -szeptember 1. között.

-      Diákönkormányzat elnökeinek megválasztása: 2023. szeptember 15-ig.

-      Gólyaavatók: 2023. szeptember 26-október 21.

-      Farsangi bál: 2024. február 13-28 között

-      Tehetség-hét :2024. április

-      Ortutay-hét: 2024. április

-      Ballagások: 2024. április 20- április 30.


e.) Kiállításokat és előadássorozatokat a művészekkel és előadókkal tanév közben folyamatosan egyeztetve havi rendszerességgel szervezünk. Az intézményi éves munkaterv tartalmazza a tervezett rendezvények, események időpontjait, mely  az Intézményi dokumentumok menüpontban található.

4. Kollégiumi csoportok, illetve az egyes csoportokban a tanulói létszám

A Szegedi  Városi Kollégium kollégistáinak összlétszáma: 1050 fő.

A tagintézményi tanulócsoportok száma összesen: 40
Tagintézményenként bontva:
Ady Endre Kollégium:             7 csoport
Fodor József Kollégium:        6 csoport
Gábor Dénes Kollégium:     10 csoport
Janikovszky Éva Kollégium:   4 csoport
Ortutay Gyula Koléguum:     13 csoport

5. Kollégiumi felvétel

A kollégiumi felvétel rendjével kapcsolatban bővebb információk a Felvétel menüpontban találhatók.

6. Térítési díjak, díjfizetési kötelezettségek

Kollégiumi étkezési díjak

A kollégiumi ellátás (lakhatás, tanulási feltételek stb.) ingyenes. Hozzájárulást, azaz étkezési díjat kell fizetni az étkezési nyersanyagköltséghez, minden kollégiumban eltöltött nap után.

A kollégiumi étkezési térítési díj megfizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó rendelkezések:

A szülő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal a térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése az Szeged Megye Jogú Város Önkormányzatának Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatának (NGSZ) részére történik, az általa megállapított időpontban és módon.

Az étkezési térítési díj visszafizetésének, az étkezés lemondásának szabályozását (illetve következő havi beszámítását) betegség, előre igazolt távollét esetén szintén az NGSZ végzi. Az étkezés lemondását kiskorú esetén a törvényes képviselő ezdeményezheti, nyilatkozat kitöltésével. 

Az étkezési térítési díj mértéke a mindenkor érvényben lévő rendeletekben, jogszabályokban kerül meghatározásra.
A 2023/2024-es tanévben az étkezési térítési díj: 1839 Ft/ nap

50 %-os étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak:
-        a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők
-        a nagycsaládosok
-        ahol a tanuló tartósan beteg.

7. Nyitva tartás rendje

A Székhely és Tagintézmények szorgalmi időszakban vasárnap 17 órától pénteken 16 óráig 24 órás pedagógiai felügyeletet tartanak. Általában 6 órától 22 óráig tartanak nyitva.

A Székhelyintézmény pénteken 16 órától vasárnap 17 óráig a hétvégén itt maradó kollégisták számára biztosít lakhatási feltételt,pedagógiai felügyeletet, szállóvendégek részére biztosít szálláslehetőséget hétvégén és iskolai szünetekben.

A kollégiumi ellátás a tanév rendje szerint meghatározott iskolai szünetekben ügyeleti rend szerint kerül bitosításra.

A Tagintézmények a hétvégén és iskolai szünetekben a vendégforgalomtól függően tartanak nyitva és nyújtanak szálláslehetőséget.

8. Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Intézményünk biztosítja az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges - lakhatáson kívüli - feltételeket (felkészítő, felzárkóztató, tehetség kibontakoztató, egyéni törődést biztosító és szabadidős foglalkozások) minden olyan tanulónak, akinek családi körülményei ezt indokolják, de férőhely hiányában nem kaphat kollégiumi elhelyezést.

 

9. Pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai

Az intézményben a 2018-2019-as tanévben pedagógiai szakmai ellenőrzés történt.

A Székhelyintézmény Tanfelügyeleti Ellenőrzés (2018.03.17.) értékelésének 2018.03.17. eredménye ITT olvasható.

Az Ady Endre Tagintézmény Tanfelügyeleti Ellenőrzés 2018.11.22.) értékelésésnek eredménye
ITT olvasható.

A Fodor József Tagintézmény Tanfelügyeleti Ellenőrzés (2018.12.07.) értékelésésnek eredménye
ITT olvasható.

A Janikovszky Éva Tagintézmény Tanfelügyeleti Ellenőrzés (2018.12.14.) értékelésésnek eredménye
ITT olvasható.

 

10.  Fenntartói értékelés, nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok

Az intézményben a 2018-2019-as tanévben 20189. február hónapjáig a fenntartó részéről vizsgálat nem történt.