AJTP
Arany János Tehetséggondozó Program

a Szegegdi Városi Kollégium SzékhelyintézményébenSzegedi Városi Kollégium Székhelyintézménye a 2000/2001. tanévben a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziummal közösen kialakított programmal, alapító tagként pályázat útján nyerte el az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel jogát.

A tehetséggondozásban az öt évfolyamon jelenleg 103 tanuló vesz részt.


 A program működéséért felelős személyek 

Szegedi  Városi  Kollégium 

Szebenyi Péter

intézményvezető

Tel.: +36-62-547154

e-mail: peter.szebenyi@gmail.com

 

Hődörné Balatánszki Mária

intézményvezető-helyettes, AJTP programgazda

Tel.: 30/995-0884

e-mail: hodorbm@gmail.com

 

A program internetes elérhetősége: AJTP

A Székhelyintézmény internetes elérhetősége: SZÉKHELY

A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium internetes elérhetősége: RADNÓTI

 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program ismertetése

 

Az Oktatási Minisztérium gondozásában a 2000/2001-es tanévtől kezdődően indult el az Arany János Tehetséggondozó Program az Ortutay Gyula Általános és Középiskolai Kollégiumban és társintézményében a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban.

 

Az ötéves programunk első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kiscsoportokban tanulhatnak angol nyelvet és informatikát. A program diákjai az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A felsőbb évfolyamokon az iskola és a kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók humán, művészeti és természettudományos ismereteiket speciális programok (budapesti színházlátogatások, belföldi és külföldi tanulmányutak, nyelvi táborok, kollégiumi szakkörök) keretében gazdagíthatják. Intézményeink biztosítani tudják a magas szintű sportolási lehetőséget is.

A tehetséggondozó osztályokban önismereti, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a tanulók. A programba bekerülő diákok az érettségiig középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol, német, spanyol, francia, olasz, latin nyelvből, és megszerezhetik a nemzetközi (ECDL) számítógéphasználói jogosítványt, valamint a gépjárművezetői engedélyt. Mindezekhez csakúgy, mint a gazdagító programokhoz, az iskola és a kollégium anyagi segítséget biztosít. A nevelő-oktató munka délutánonként a kollégiumban folytatódik, egységet alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban résztvevők számára kötelező a kollégium.

 

Azok a diákok jelentkezhetnek erre az ötéves időtartamú tehetséggondozó programra, akik valamilyen ok miatt hátrányos helyzetűek, tehetségesek és a hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük a bennük rejlő átlagon felüli képességeik kibontakoztatására. Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akikről tanáraik úgy gondolják, hogy megfelelő körülmények biztosításával, gondoskodó segítséggel a jelenleginél jobb, kiemelkedő teljesítményre, neves gimnázium és felsőoktatási intézmény elvégzésére képesek.

 

 

PÁLYÁZATI   FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 

8. évfolyamos tanulók számára 

az Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételre

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A pályázatot legkésőbb 2017. december 12-ig postai úton a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére.

A pályázat eredményéről 2018. február 9-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a

 

§         Szegedi Városi Kollégium AJTP programgazdájától

 

                        Hődörné Balatánszki Mária               +36-30-9950884

                                                                               hodorbm@gmail.com

 

 

 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanulóknak az alábbi

nyomtatványokat kell letölteni, kinyomtatni és kitölteni:

http://www.ajtp.hu/hirek

 

TÁJÉKOZTATÓ  ANYAG

 

PÁLYÁZATI  ANYAG   2017/2018.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1. melléklet

2. melléklet

3.melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet