A digitális oktatás alatt kollégiumi elhelyezést kapott diákjaink tájékoztatása

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A kötelező szakmai gyakorlat teljesítése érdekében és/vagy a digitális távoktatás otthoni feltételeinek a hiánya miatt kérvényezett kollégiumi elhelyezést, ellátást – a járványügyi szabályozás betartásával, az egészség megőrzése érdekében – intézményünk az alábbi szigorított feltételekkel tudja biztosítani.


Kijelölt kollégiumainkban a diákokat lehetőségeink szerint külön szobákban helyezzük el.
Az épületben történő belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés és napközben is elvárt a többszöri alapos kézmosás. A közös helyiségekben a maszk használata kötelező, kerülni kell a csoportosulást, törekedni kell a kellő távolság megtartására. A lakószobákban napközben többször és közvetlenül az elalváshoz készülődés előtt is kérjük a szoba rövid ideig tartó, de alapos átszellőztetését.
Hétközben a kollégium elhagyása elsősorban a kötelező iskolai, gyakorlati képzés érdekében történhet. A délelőtti digitális oktatást követően a délutáni szilenciumidőben kötelező a másnapra történő iskolai felkészülés. A bevásárlásról, egyéb – az ügyeletes tanárok által engedélyezett – távolmaradásról időben, de mindenképpen a kijárási tilalom előtt vissza kell érkezni a kollégiumba.
A határon túli diákjaink részéről a hétvégéken történő magyarországi rokonlátogatás – abban az esetben, ha a diák az éjszakát is ott szeretné tölteni – csak előzetes írásos (emailben) szülői kérésre lehetséges. A kérelmet a Gábor Dénes tagintézmény vezetőjének kell címezni.
Az engedélyezett távollét alkalmával a diákoknak maradéktalanul be kell tartaniuk a járványügyi szabályokat, hogy visszaérkezésük alkalmával lehetőleg ne hozzanak be fertőzést a kollégiumba.
Az egészségünk megőrzése érdekében a fentiek betartása alapvető közös érdekünk!

Szeged, 2021. 01. 12.


                              Szebenyi Péter
                              intézményvezető

A hivatalos levél pdf formátumban ITT olvasható.