Felvétel

A felvételi kérelem

A felvételi kérelem online formában kitölthető és beküldhető a következő linken:  https://forms.gle/6j4kMXUR72SVG6BH8  

A kérelem a Letölthető dokumentumok között található „Felvételi jelentkezési lap 2021-2022. tanév” című űrlap kitöltésével - a szülő és tanuló által aláírva – is benyújtható közvetlenül a Szegedi Városi Kollégium Székhelyintézményébe (Boldogasszony sgt. 26-28.), vagy elküldhető e-mailben, illetve postai úton címünkre.

A digitális oktatás időszakát kivéve - Felvételi űrlap igényelhető a Szegedi Városi Kollégium központjában, és az intézmény összes tagkollégiumában.
Felvételi kérelem tanév közben is benyújtható.
A felvétel egy tanévre szól, a következő tanévre vonatkozó felvételi kérelmet április közepétől lehet benyújtani.

A felvételi eljárás rendje

• A június 20-ig benyújtott kérelmek elbírálására július hónap első felében kerül sor, a döntésről a tanulót – fiatalkorú esetén a szülőt – írásban értesítjük legkésőbb augusztus első hetében. A június 20. után benyújtott kérelmek elbírálása augusztus 1-től folyamatosan történik, az eljárási idő legfeljebb 10 nap.
• A kollégiumi felvételről az intézményvezető dönt.
• A megújított kérelmeket véleményezi annak a tagkollégiumnak a nevelőtestülete, ahol az újra jelentkező tanuló korábban lakott.
A felvételi eljárásrend letölthető a Letölthető intézményi dokumentumok menüpont alatt.
Kérjük, hogy felvétellel kapcsolatos e-maileket a titkarsag@szegedivarosikollegium.hu címre küldjék.